System 2001
Praktyczny business intelligence

szkolenia dla firm

Go to UŻYTKOWNIK SOA

UŻYTKOWNIK SOA

Warsztaty dla kandydatów do roli Użytkownik SOA

Go to analityk soa

analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli Analityk SOA

Go to starszy analityk soa

starszy analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli
Starszy Analityk SOA

Go to Inżynier analityk soa

Inżynier analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli Inżynier Analityk SOA

nasza misjaOferować środowisko SOA oparte na platformach MS Excel i MS SQL zintegrowane z informatyczną infrastrukturą firmy i przeznaczone
do wykonywania raportów i analiz zarządczych.

Naszym celem jest zorganizować środowisko informatyczne zorientowane na skoroszyt (MS Excel) zintegrowane z infrastrukturą informatyczną firmy i udostępnić niezbędne dane do analiz, raportów i sterowania kluczowymi procesami biznesowymi kierownictwu, użytkownikom Excela i firmowemu IT.

Realizujemy swoją misję stosując Podejście SOA (Spreadsheet Oriented Architecture/Approach) i oferując spójny, wieloobiektowy produkt SOA-Verbum oparty na platformach MS Excel i serwer MS SQL.

Jest on adresowany do trzech wspomnianych społeczności korporacyjnych. Kierownictwo otrzymuje kontrolę nad informacją, mając gwarancję jej jakości. Branżowi specjaliści merytoryczni tworzą wyspecjalizowane zespoły analityków SOA, mające do dyspozycji elastyczne narzędzie wymagające jednak dyscypliny pracy zespołowej. Firmowe IT otrzymuje przygotowane do zarządzania środowisko, poddane regułom polityki informatycznej (compliance).

Nasz zespół

Krzysztof Rumiński

Prezes

Michał Smoliński

Architekt SOA

Małgorzata Rumińska

Projektantka graficzna

Opinie

Kontakt