System 2001
Praktyczny business intelligence

szkolenia dla firm

Go to UŻYTKOWNIK SOA

UŻYTKOWNIK SOA

Warsztaty dla kandydatów do roli Użytkownik SOA

Go to analityk soa

analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli Analityk SOA

Go to Inżynier analityk soa

Inżynier analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli Inżynier Analityk SOA

nasza misjaŚrodowisko SOA zintegrowane
z infrastrukturą firmy
na platformie MS Excel

Podejście SOA (Spreadsheet Oriented Architecture/Approach) adresowane jest do trzech czynników decydujących o realizacji strategicznych celów korporacji:

Kierownictwo. Otrzymuje kontrolę nad informacją, mając gwarancję
jej jakości: przydatności, zupełności, wiarygodności i punktualności.

Branżowi specjaliści merytoryczni. Tworzą wyspecjalizowane, efektywne zespoły analityków SOA. Mają do dyspozycji środowisko SOA zintegrowane z infrastrukturą informatyczną firmy, platformę specjalizacji
i integracji Excela - AfinScript, szablony analityczne, raportowe
i monitorujące. Najbardziej doświadczeni z nich wspierają rozwój
środowiska SOA.

Firmowe IT. Otrzymuje dobrze zdefiniowane, przygotowane do strojenia
i zarządzania środowisko, poddane regułom polityki informatycznej.

Jako współautorzy i trenerzy cenionych studiów podyplomowych
dla analityków (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) stworzyliśmy program kształtowania zróżnicowanych kompetencji analityków SOA,
spójny z potrzebami środowiska.

Nasz zespół

Krzysztof Rumiński

Prezes

Michał Smoliński

Architekt SOA

Małgorzata Rumińska

Projektantka graficzna

Opinie

Kontakt