30 listopada, 2017

Nasza oferta

Nasza specjalność

Specjalizujemy się w organizowaniu pracy w Excelu praktykom każdej dziedziny. Od controllerów i analityków raportujących krytyczne informacje dla Zarządu (w tym odchylenia od planu), poprzez odpowiedzialnych za monitorowanie wydatków budżetowych, do finansistów, windykatorów i księgowych odpowiadających za majątek. Działamy według zasad SOA (Spreadsheet Oriented Architecture/Approach).

Produkt

SOA Verbum

Organizujemy im efektywne i przyjazne środowisko pracy. W tym celu używamy wypróbowanych narzędzi specjalizujących platformę Excela do potrzeb analizy biznesowej i dostępu do danych  niezbędnych do raportów.

Korporacyjny Ład informatyczny w ramach procedury compliance

Przez oparcie się na platformie serwerowej MS SQL, uzyskujemy ramach polityki informatycznej firmy – korporacyjny ład informatyczny.

Obiekty SOA zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych. Łącząc się z serwerem MS SQL uzyskują pozwolenie: na dostęp do danych oraz na uruchomienie wszystkich funkcji istotnych ze względu na przestrzeganie korporacyjnej polityki bezpieczeństwa.

Środowisko jest przyjazne, zintegrowane z firmowym środowiskiem informatycznym oraz elastyczne.

Przez wdrożenie tych funkcjonalności, w ramach polityki informatycznej firmy realizujemy korporacyjny ład informatyczny oraz możliwość jego weryfikacji w ramach typowej procedury compliance.

Środowisko społeczne użytkowników SOA Verbum

Z istniejących komórek odpowiadających za określone informacje zarządcze tworzymy samowystarczalne pod względem informatycznym zespoły specjalistów, które dysponują wszystkimi danymi, gotowymi do natychmiastowego wykorzystania w raportach w formie informacji punktualnej, pełnej, przydatnej i wiarygodnej (informacji klasy pppw).

Systemowe szkolenia użytkowników

Prowadzimy systemowe szkolenia ról użytkowników SOA, sprawdzonych w długoletniej praktyce dydaktycznej.

Starszy Analityk SOA