30 listopada, 2017

SOA Verbum

Narzędzie do analizy biznesowej

SOA Verbum to oprogramowanie, które wspiera użytkowników SOA w raportowaniu, monitorowaniu i modelowaniu biznesu. 

To także implementacja architektury SOA.

Efekt współpracy developera i użytkowników

Obecnie jest jest rzeczą oczywistą, że użytkownik Excela – branżowy specjalista – jest decydującym podmiotem modelowania, raportowania i monitorowania biznesu, ale mało kto wyciąga z tego praktyczne wnioski.

SOA Verbum w wyniku wspomnianej współpracy realizuje potrzeby i postulaty użytkowników, wykorzystując efektywnie możliwości platformy serwerowej.

Organizacja
i przejrzystość

Użytkownicy na etapie tworzenia, pielęgnacji i rozwoju modelu biznesu:

  • są zorganizowani w branżowe zespoły o zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się kompetencjach biznesowych i  informatycznych
  • mają pełną swobodę użytkowania modelu i modyfikacji

Serwer MS SQL jest sterowany z poziomu Excela, zgodnie z wypracowaną i zweryfikowaną ideą podejścia SOA.

Najlepsze rozwiązanie

Jest to rozwiązanie bezkonkurencyjne pod względem elastyczności i przyjazności, w porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem do sterowania serwerami, stosowanymi w tradycyjnej informatyce.

Efekty podejścia – również bezkonkurencyjne w porównaniu do tradycyjnych metod Bussiness Intelligence.

Geneza SOA Verbum

W warunkach dużej, dynamicznej organizacji, efektywne działanie – to oczywiście prawidłowe podejście i kompetentny personel. 

Ale potrzebne jest coś jeszcze: Narzędzie o najwyższych walorach eksploatacyjnych.

AFinScript był pierwszym produktem działającym w architekturze/podejściu SOA, zawierającym nasze wspólne, dwudziestopięcioletnie doświadczenia.