30 listopada, 2017

SOA Verbum

Narzędzie do analizy biznesowej

SOA Verbum to rozproszona, wieloobiektowa implementacja architektury/podejścia
SOA
, skupiona wokół dwóch platform firmy Microsoft; MS Excel oraz serwer MS SQL, dedykowana do konkretnego środowiska SOA.  

SOA Verbum (Słowo, czyli System Ładu Obiektów Wzajemnie Oddziałujących) opisywany jest trzema kategoriami:

 • Produkt jako system informatyczny– aplikacja realizująca cel biznesowy
 • Zasady stosowane podczas tworzenia, wdrażania i eksploatacji produktu
 • Społeczność użytkowników, którzy są jego beneficjentem

Oprogramowanie

 • Składa się z obiektów stworzonych w Excelu w formie szablonów-aplikacji:
  SOA-A analizy, SOA-R raporty oraz sterujący procesami bazodanowymi obiekt SOA-P – procesy.
 • Posiada przezroczysty dostęp do Danych do Raportów i do Zasobów. 

  Dane do Raportów to szerokie tabele Warstwy Danych serwera MS SQL, wykorzystywane w szablonach – aplikacjach platformy.
 • Wykorzystuje dedykowany serwer MS SQL wraz z oprogramowaniem w T–SQL/C#. Procedury wbudowane i funkcje tablicowe i skalarne są wykorzystywane przez obiekty platformy Excel.

Zasady działania

 • MS Excel jest strategicznym narzędziem modelowania biznesu

 • najważniejsze obiekty-aplikacje, w tym te sterujące procesami bazodanowymi, są budowane w na platformie aplikacyjnej MS Excel

 • pielęgnację tych obiektów powierza się użytkownikom Excela 

 • korzystanie z platformy serwerowej pozwala dostosować się do polityki informatycznej firmy i tym samym zapewnić korporacyjny ład informatyczny
 

Społeczność użytkowników

 • Role Użytkownik, Analityk i Inżynier Analityk SOA, zgodnie współpracując, tworzą unikalną społeczność – kluczowy podmiot analizy, raportowania i monitorowania biznesu.

 • Jest ona znamienna tym, że ciężar rozumienia biznesu, jego modelowania a nawet implementacji modelu spoczywa na użytkownikach SOA, wspomaganych przez informatyków.