30 listopada, 2017

Analityk SOA

Odpowiadając na ważne zapotrzebowanie naszych klientów, stosujących już podejście i architekturę SOA oraz potrzeby analityków, którzy,
pracując 
środowisku SOA, chcą podwyższyć swoje kwalifikacje informatyczne, ogłaszamy niniejszą ofertę.

1. Główne pojęcia SOA: podejście, użytkownik, środowisko i architektura

 • Istota podejścia i schemat architektury środowiska SOA, obiekty
  i relacje między nimi
 • Stanowiska (stacje) robocze SOA, ich profil konfiguracyjny
  i przygotowanie stanowiska
 • Obiekty SOA, zasady ich konfiguracji i uruchamiania

2. Użytkownik w środowisku SOA

 • Znaczenie uzytkownika dla podejścia SOA
 • Rola Analityk w podejściu SOA i jej docelowy profil kompetencyjny

3. Teoria i praktyka raportowania

 • Raportowanie profesjonalne (4 kategorie analizy) – ćwiczenia
 • Raportowanie zharmonizowane RH (6 kategorii analizy)
  Współpraca Raportu biznesowego z bazą danych DMA. Kiedy potrzebna jest znajomość SQL? 
 • Kluczowa (krytyczna) kategoria raportu RH
  proces harmonizacji, metoda otrzymania danych do raportu
  na podstawie firmowych zasobów danych (I warstwa danych)
  i na podstawie DMA (II warstwa danych).
  Konieczna znajomość języka SQL i architektury klient – serwer Ćwiczenia na prostym przykładzie procesu harmonizacji

4. Wstęp do architektury środowiska SOA

 • Architektura klient – serwer a architektura tradycyjna, interfejsy połączenia z bazami danych (API), plikowe źródła danych
 • Dostęp do plików MS Excel, Access, tekst, csv, pliki sformatowane, xml
 • Serwerowe platformy bazodanowe
 • Bazy danych firmowych systemów o krytycznym znaczeniu
  (mission critical application MCA)
 • Klient bazy danych (architektura klient – serwer)
  Interface’y graficzne do generowania zapytań SQL, generowanie zapytań ze zrozumieniem pojęć bazodanowych, podnosi poziom rozumienia mechanizmów języka SQL

5. Język zapytań (SQL) w części zapytań - SQL DQL

(ang. Data Query Language – język definiowania zapytań do danych) (Select), czyli ta część języka, która zaczyna się od zdania SELECT.

 • Ćwiczenia pisania zdań SQL DQL
 • Zdanie SELECT (lista: pole Alias pola)
  separator listy przecinek („ , ”)
  Klauzule zdania SELECT
  klauzula łączenia wyników zapytania pochodzących z wielu tabel UNION, UNION ALL
  Klauzule połączenia tabel
 • Zapytania do tabel połączonych
 • Zapytania zagnieżdżone

6. Wspomaganie nauki SQL DQL

 • Wspomaganie nauki SQL DQL przez kreatory graficzne MS Query,
  MS Access i MS SQL S
 • Praktyczne umiejętności pisania zdań SQL i posługiwania się narzędziami wspierającymi
 • Montaż zdań prostych w zdanie zagnieżdżone

7. Wstęp do języka SQL DML (język manipulacji danymi) i SQL DDL (język definicji)

 • Pielęgnacja bazy DMA jako kluczowy element architektury – rozwój pojęcia DdR

Program warsztatów jest przewidziany na dwa dni, które realizują program kształtowania kompetencji analityka SOA z perspektywą dalszego rozwoju (warsztaty dla starszego analityka SOA).

Po warsztatach uczestnik uzyskuje dostęp do testowej bazy postawionej na serwerze, który był używany podczas szkolenia i zadania testowe do wykonania. Rozwiązania wykonywane są drogą samodzielnych ćwiczeń z dostępem do serwera z komputera użytkownika i konsultowane mailowo w ciągu miesiąca
od zakończenia warsztatów, a najciekawsze, za zgodą rozwiązującego, omawiane podczas następnej sesji warsztatów.

Cena warsztatów dla jednej osoby – 1950 zł.

Cena dla grup zgłaszanych z jednej firmy (do 10 osób), dysponującej własną infrastrukturą informatyczną i środowiskiem SOA – 11 000 zł (+VAT).