System 2001
Praktyczny business intelligence

wybrane szkolenia dla firm

Go to Inżynier analityk soa

Inżynier analityk soa

Warsztaty dla kandydatów do roli Inżynier Analityk SOA
(Spreadsheet Oriented Approach)
w swojej firmie

Go to analityk soa

analityk soa

Warsztaty dla dla kandydatów do roli Analityk SOA
(Spreadsheet Oriented Approach)
w swojej firmie

Go to Excel jako platforma analiz biznesowych

Excel jako platforma analiz biznesowych

Wstęp do Excela dla profesjonalistów Analiza danych w arkuszu Excela Współpraca z zewnętrznymi
źródłami danych
Programowanie w języku VBA
na platformie Excela

nasza misjaŚrodowisko analiz zintegrowane
z infrastrukturą firmy
na platformie MS Excel

Podejście SOA (Spreadsheet Oriented Aproach) adresowane jest
do trzech czynników decydujących o realizacji strategicznych celów korporacji:

Kierownictwo. Otrzymuje kontrolę nad informacją, mając gwarancję
jej jakości: przydatności, zupełności, wiarygodności i punktualności.

Branżowi specjaliści merytoryczni. Tworzą wyspecjalizowane, efektywne zespoły analityków SOA. Mają do dyspozycji środowisko SOA zintegrowane z infrastrukturą informatyczną firmy, platformę specjalizacji
i integracji Excela - AfinScript, szablony analityczne, raportowe
i monitorujące. Najbardziej doświadczeni z nich wspierają rozwój
środowiska SOA.

Firmowe IT. Otrzymuje dobrze zdefiniowane, przygotowane do strojenia
i zarządzania środowisko, poddane regułom polityki informatycznej.

Jako współautorzy i trenerzy cenionych studiów podyplomowych
dla analityków (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) stworzyliśmy program kształtowania zróżnicowanych kompetencji analityków SOA,
spójny z potrzebami środowiska.

Nasz zespół

Krzysztof Rumiński

Prezes

Michał Smoliński

Architekt SOA

wojciech gardziński

Autor systemu AFinScript

Małgorzata Rumińska

Projektantka graficzna

Opinie

Kontakt