11 września, 2018

Użytkownik SOA

Odpowiadając na ważne zapotrzebowanie naszych klientów, stosujących już podejście i architekturę SOA
którzy, pracując w środowisku, chcą podwyższenia swoich kwalifikacji informatycznych, ogłaszamy niniejszą ofertę.

1. Wiadomości uzupełniające o Excelu
i ćwiczenia praktyczne

 • Budowa, zasady działania i obsługa Interface’u Excela
 • Budowa modeli analitycznych w Excelu: Formuły i ich hierarchie, zasady ich budowy
 • Raport profesjonalny
  • Cztery kategorie: dane, formuły, parametry, słowniki
  • Dane w formie Rejestr – struktura i sposoby ich analizy

2. Wstęp do wiadomości
o środowisku SOA

 • Dane surowe i dane do raportu
 • Pojęcie DMA, jako sumy wszystkich danych do raportu
 • Zasady działania i współdziałanie obiektów SOA
 • Dostęp do danych do raportów ( DMA©) z poziomu Excela
 • Obsługa procesu aktualizującego DMA
  i generującego standardowe raporty

3. Wstęp do architektury
środowiska SOA

4. Użytkownik w środowisku SOA

 • Ścieżka rozwoju kompetencji informatycznych.
 • Role Analityk SOA, starszy analityk SOA, inżynier analityk SOA
  w podejściu Spreadsheet Oriented Approach

5. Ład korporacyjny i bezpieczeństwo

Podejście, użytkownik, środowisko i architektura 
Spreadsheet Oriented Approach

 • Ogólny schemat architektury środowiska SOA, obiekty i relacje między nimi
 • Stanowiska (stacje) robocze SOA, obiekty SOA,
  zasady ich konfiguracji i uruchamiania

Program warsztatów jest przewidziany na dwa dni, które realizują program kształtowania kompetencji użytkownika SOA z perspektywą dalszego rozwoju (warsztaty dla analityka SOA).

Po warsztatach uczestnik uzyskuje dostęp do testowego środowiska SOA postawionego na serwerze, który był używany podczas szkolenia i zadania testowe do wykonania. Rozwiązania wykonywane są drogą samodzielnych ćwiczeń z dostępem do serwera z komputera użytkownika i konsultowane mailowo w ciągu miesiąca od zakończenia warsztatów, a najciekawsze, za zgodą rozwiązującego, omawiane podczas następnej sesji warsztatów.

Cena dla grup zgłaszanych z jednej firmy (do 10 osób), dysponującej własną infrastrukturą informatyczną i środowiskiem SOA – 12 000 zł (+VAT).