5 czerwca, 2021

RH – Raport zHarmonizowany

Proces analizy biznesowej

Sens modelu RH polega na stworzeniu wspólnej siatki pojęć dla menadżerów, analityków i informatyków współpracujących podczas procesu analizy.

Proces analizy wymaga rozwiązania problemów z czterech obszarów:

 • modelowanie biznesu w skoroszycie Excela, czyli stworzenie projektu szablonu raportu (analizy), który musi zawierać trzy kategorie: wskaźniki (obliczane formułami), parametry, od których zależą formuły
  i słowniki parametrów wyznaczające repertuar (dopuszczalne wartości) każdego parametru.

 • projektowanie postaci Danych do Raportu (DdR ©KR), wynikające z tego projektu

 • analiza Zasobów (danych) pod kątem zawartości informacyjnej raportu

 • projektowanie Procesu Harmonizacji, czyli przekształceni Zasobów na DdR

Raport sParametryzowany

Raport sParametryzowany („Profesjonalny” – RP) to taki raport, w którym wartości wskaźników wyliczone są formułami zależnymi jawnie od parametrów biznesowych.  Dane do raportu są traktowane jako źródłowe i zasadniczo się ich nie modyfikuje. Jego wadą jest, że formuły silnie zależą od postaci danych, co znacznie komplikuje proces tworzenia formuł. Co gorsza często ingeruje się w dane ręcznie i ta modyfikacja nie jest udokumentowana.

Tworzenie Raportu zHarmonizowanego

Mamy szablon raportu (szRH), który jest opisany przez następującą listę obiektów – kategorii:
-wskaźniki biznesowe
-parametry biznesowe, od których te wskaźniki zależą
-repertuar parametrów (dopuszczalne wartości).

 • Sensowna biznesowo kombinacja repertuarów wszystkich parametrów wyznacza przestrzeń analizy (wartości i zmienności wskaźników).
  szRH wyznacza strukturę i zakres Danych do Raportu (DdR) według wzoru:
  szRH -> DdR, gdzie DdR jest takie, że istnieje funkcja wyliczająca wartość wskaźnika biznesowego (wb), zależna od DdR oraz od wartości parametrów.
  Ta funkcja powinna być „najlepsza” (ściśle: o najmniejszej możliwej złożoności).

 • Należy więc tak zaprojektować postać DdR, żeby można było wykonać raport RH przy pomocy względnie prostych formuł.
  Model RH podaje trzy metody budowy formuł:
  (1) Formuła używająca funkcji Suma.Warunków() i ADR.POŚR(),
  (2) „Pseudo-funkcje” nazwane,
  (3) Funkcje biznesowe w VBA.

 • Zostały zidentyfikowane wszystkie Zasoby (danych) Z, które spełniają warunki kompletności zawartości informacyjnej, z punktu widzenia projektu raportu.

 • Został zaprojektowany Proces Harmonizacji (PH), przekształcający Zasoby na Dane do Raportu.
  PH: Z -> DdR.
  Proces ten przekształca zasoby danych Z na Dane do Raportu DdR.