1 grudnia, 2017

SOA – Spreadsheet Oriented Architecture/Approach

Cechy podejścia, architektury i środowiska SOA

SCHEMAT SOAwd-07

Zakres analizy biznesowej

Zakres analizy biznesowej przedsiębiorstwa jest określony przez aktywność setek użytkowników Excela– tzw. branżowych specjalistów merytorycznych (bsm).

Jest on znacznie szerszy, niż analizy i raporty dla Zarządu, znane, jako tzw. raporty BI, które są często wykonywane w Excelu.

Efekt owej aktywności składa się razem na informację zarządczą.

 

Środowisko SOA
a platforma Excela

Wyobraźmy sobie środowisko informatyczne, będące obszarem aktywności użytkowników Excela (bsm). Jeśli:

  • Excel jest uznany przez kierownictwo, któremu ten obszar podlega, za strategiczne narzędzie analizy biznesowej,
  • środowisko  ma konfigurację zapewniającą przezroczysty dostęp do danych potrzebnych do wykonywania analiz i raportów,

to ten obszar nazywamy środowiskiem SOA i stanowi ono kluczowy czynnik zwiększenia efektywności pracy bsm i dostarczania istotnie lepszych informacji zarządczych.

 

Podejście
i środowisko SOA

Podejście SOA to metoda zorganizowania i użytkowania środowiska SOA. Im większy jest obszar oddziaływania podejścia SOA, tym korzyści jego zastosowania są większe.

Środowisko SOA obejmuje:

  • użytkowników
  • narzędzia (aplikacje, sterowniki itp.) specjalizujące platformę MS Excel
  • sprzęt komputerowy(stacje robocze użytkowników, serwery oferujące dostęp do właściwie przygotowanych danych do raportów
  • architekturę środowiska SOA, czyli powiązania między sprzętem, oprogramowaniem i użytkownikami
 

Inżynier Analityk SOA

Kompetencje informatyczne branżowych specjalistów merytorycznych, poza znajomością środowiska SOA, w zasadzie nie odbiegają od standardowych kompetencji użytkowników Excela. Z jednym istotnym wyjątkiem – Inżyniera analityka SOA.

Ma on dodatkowe kompetencje informatyczne i pełni kluczową rolę w rozwoju środowiska SOA.

Beneficjenci
środowiska SOA

  • zarząd firmy, który dostaje informacje zarządcze najwyższej jakości: punktualne (na czas), przydatne, pełne, wiarygodne (klasy pppw)

  • (stosunkowo szeroka) populacja branżowych specjalistów merytorycznych (bsm) / information workers (iw), z branż krytycznych dla zarządzania

  • firmowe IT, które ma do czynienia z dobrze zdefiniowanym, przygotowanym do strojenia i zarządzania środowiskiem, poddanym regułom compliance