1 grudnia, 2017

SOA – Spreadsheet Oriented Architecture/Approach

Cechy podejścia, architektury i środowiska SOA

SCHEMAT SOAnaj-08

MS Excel to strategiczne narzędzie firmy

Jako ogólnie znany standard przemysłowy, zaopatrzony w wyspecjalizowane dodatki, obiekty, szablony, użytkowany zgodnie z polityką informatyczną, jest źródłem:

 • kluczowych raportów zarządczych
 • informacyjnego ładu korporacyjnego.

MS Excel zintegrowany z firmowym środowiskiem informatycznym (CIT) w architekturze SOA

Środowisko integrujące Excela z CIT nazywamy środowiskiem SOA (Spreadsheed Oriented Architecture).

Cel integracji: przezroczysty dostęp do danych potrzebnych do sporządzenia kluczowych raportów.

Sposób integracji: poprzez 2 klasy obiektów:

 • DMA (Wydziałowa Hurtownia Danych) – widok danych do raportów dla grupy użytkowników SOA (zespołu SOA)
 • SOA_P – szablon Excela do uruchamiania procesów zasilania bazy DMA danymi firmowego środowiska informatycznego.

Procesy te są pielęgnowane przez inżyniera analityka SOA (patrz Aktorzy, p.2).

Aktorzy: Trójbiegunowy model środowiska informatycznego

 1. Dostawcy informatyki
 2. Inżynierowie analitycy SOA (analitycy o dodatkowych kwalifikacjach informatycznych, odpowiedzialni za wsparcie procesów biznesowych i za DMA)
 3. Użytkownicy i analitycy SOA

Model trójbiegunowy jest bardziej elastyczny, ułatwia reagowanie na zmiany wymuszane przez dynamikę biznesu:

 • analityk SOA na bieżąco monitoruje zgodność modelu z wymogami biznesu
 • inżynier analityk SOA utrzymuje ją na wymaganym poziomie we własnym zakresie lub zleca dostawcy
 • kompetencje informatyczne inżyniera analityka SOA rosną zgodnie z potrzebami środowiska SOA
  i biznesu
 • środowisko SOA rozwija się w takt potrzeb biznesu

Ład informatyczny: integracja
i bezpieczeństwo

Obiekty SOA, jako obiekty informatyczne, ułatwiają nadzór nad sobą.

Środowisko jest: 

 • przyjazne (MS Excel jako strategiczne narzędzie) 
 • zintegrowane z firmowym środowiskiem informatycznym
 • elastyczne (Aktorzy: Trójbiegunowy model środowiska)

Obiekt SOA_I (Integrator) – włącza środowisko SOA do firmowego systemu nadzoru nad infrastrukturą informatyczną w skali zespołów SOA i/lub firmy.

Dzięki temu uzyskujemy ład informatyczny.

Jak? Przez wdrożenie tych funkcjonalności w ramach polityki informatycznej firmy.