30 listopada, 2017

Excel – platforma analiz biznesowych

Excel – platforma analiz biznesowych

1.    Wstęp do Excela dla profesjonalistów:
a.    Skróty klawiszowe i ich zastosowanie
b.    Sposoby adresowania (względne, bezwględne)
c.    Rozszerzenie wiedzy o funkcjach, formułach i sposobach ich budowy
d.    Funkcje tekstowe, daty i czasu, logiczne (przykłady)
e.    Budowa złożonych formuł. Łączenie (zagnieżdżanie) funkcji i wyrażeń, zasada Ariadny (formuła krok po kroku), zasada montażowa

2.    Analiza danych w arkuszu Excela
a.    Autofiltr i jego wykorzystanie do analizy, własne kryteria filtru
b.    Analiza danych w Excelu za pomocą funkcji Suma.Jeżeli()
i.    Parametryzowanie wierszem/kolumną
ii.    Łączenie (konkatenacja) tekstów
iii.    Zapytania, oparte na wzorcach (maskach), raporty proste, krzyżowe, raporty na podstawie wielu kryteriów.
iv.    Wymiar czasu
v.    Funkcje wyszukiwania i adresu
c.    Tabela przestawna
i.    Omówienie: podstawy, części tabeli, zastosowanie, ograniczenia
ii.    Podstawy analizy wielowymiarowej
1.    Wymiary zależne/niezależne
2.    Wymiary proste/hierarchiczne
3.    Wymiary własne
iii.    Własne formuły
iv.    Wykresy przestawne

3.    Współpraca z zewnętrznymi źródłami danych
a.    Teoria baz danych, niezbędna dla każdego analityka
i.    Architektura „klient-serwer”
ii.    Najlepsza struktura danych, przeznaczonych do analizy w Excelu
iii.    ODBC
iv.    Rodzaje tabel, klucze, tabele faktów, wymiary analizy, miary analizy, słowniki
v.    Relacyjna baza danych – sposób jej budowy i analizy
b.    Pobieranie danych z zewnętrznych baz danych z wykorzystaniem MS Query
i.    Cała tabela
ii.    Wybór rekordów / wybór pól
iii.    Agregacja
iv.    Relacje: dwustronne, jednostronne
v.    Własne atrybuty danych, zastosowanie prostych funkcji SQL
vi.    Wykorzystanie słowników, w tym słowników własnych
vii.    Podstawy SQL: zdanie SELECT, pokaz możliwości, proste zapytania
viii.    Wykorzystanie różnych źródeł danych, sterowników oraz tworzenie własnych źródeł danych
c.    Kwerenda internetowa
d.    OLAP w Excelu
i.    Omówienie: teoria i zastosowanie
ii.    Tworzenie kostki .cub
iii.    Praktyczne wykorzystanie danych OLAP

4.    Programowanie w języku VBA na platformie Excela: 
a.    Użycie nagrywarki makr do programowania
b.    Pierwsze procedury w VBA: procedura powitalna „Hello World”
c.    Programowanie własnych funkcji
d.    Pętle programowe, przykład
e.    Opis okna VBA, sposoby uruchamiania makr, skróty klawiszowe, paski narzędzi

© W.Gardziński, K.Rumiński, 2004-2012