30 listopada, 2017

SOA Verbum

O produkcie

W warunkach dużej, dynamicznej organizacji, firmy, instytucji, efektywne działanie w architekturze SOA
to nie tylko elastyczna platforma bazowa (Excel), prawidłowe podejście i kompetentny personel. Potrzebne jest coś jeszcze. 
Narzędzie o najwyższych walorach eksploatacyjnych.

AFinScript – nowy produkt zawierający dwudziestopięcioletnie doświadczenia, sprawdzone procedury
i inteligentne wyszukiwania. W tym również najnowsze funkcje dostępu do chmury.

Jest następcą produktu AFIN.NET, napisany na platformie .NET, w architekturze 32/64 bity.

Jest to „główny silnik” architektury SOA odpowiedzialny za niemal wszystkie, biznesowo krytyczne potrzeby środowiska.

Dlaczego AFinScript jest unikalny?

Napędza procesy zasilania baz danych DMA.

Obsługuje kreatory miar biznesowych dla funkcji arkuszowych z dostępem on-line do DMA.

Realizuje dostęp do wszystkich współczesnych źródeł danych, w tym do najpopularniejszych chmur przy wysokich, konkurencyjnych parametrach wydajnościowych.

Zapewnia działanie funkcji arkuszowych pozwalających na budowę najbardziej zaawansowanych modeli biznesowych, pulpitów menadżerskich i „żywych raportów”, wykorzystujących i zwiększających osiągi wszystkich biznesowo atrakcyjnych funkcjonalności Excela: parametryzowanych funkcji arkuszowych, list-tabel, kwerend, tabel przestawnych, archiwizacji, publikacji itp.

Oprócz modelu obiektowego do sterowania dowolnymi bazami danych – Afin.SQL, zawiera również modele Afin.Internet, Afin.Outlook i wiele innych.

Jest platformą otwartą dla własnych modeli obiektowych służących do sterowania dowolnymi obiektami inteligentnymi.