Listopad 30, 2017

MS Access – wsparcie analizy biznesowej

1.    Teoria baz danych:
•    Architektura klient serwer.
•    Struktura relacyjnych baz danych, tabele, klucze, indeksy, relacje, warunki, język opisu danych i zgłaszania zapytań do bazy.
•    Różnorodność formatów, systemów zarządzania bazą danych (SZBD).

2.    Analiza danych w Excelu (na przykładzie bazy w formacie Excela: dostęp do bazy excelowej i accessowej, sterowniki i MS Query):
•    Analiza metodami excelowymi i poprzez kwerendy (tworzenie zapytań o bezpośrednim znaczeniu biznesowym oraz tworzenie danych do analizy metodami Excela).
•    Tabele przestawne jako raport z baz relacyjnych.
•    Ograniczenia podejścia excelowego.

3.    Wstęp do programu Access na przykładzie prostej, kilkutablicowej bazy:
•    Budowa bazy i elementarne na niej operacje.
•    Dostęp do bazy o innym formacie niż accessowy poprzez różne metody dostępu, dołączanie tabel w różnych formatach, w tym tekstowych.
•    Tworzenie kwerend.

4.    Excel a Access: porównanie, rozdział kompetencji i wzajemne uzupełnianie się funkcji:
•    Excel jako proste centrum dostępu do danych i zaawansowane narzędzie analiz,
•    Acces jako elastyczniejsze i bardziej zaawansowane centrum dostępu do danych o różnych formatach zaopatrzone w kreatory raportów przeznaczonych do wydruku na papierze.

5.    Analiza danych w Accessie: podłączanie tabel tekstowych: kreatory do tworzenia bazy złożonej z tabel o różnych formatach (heterogenicznej), tabela przestawna w Accessie, kreatory do tworzenia raportów

6.    Raporty w Accessie na podstawie baz danych:
•    Ćwiczenia ze sporządzania raportów za pomocą kreatorów.
•    Wykonanie raportu w Accessie na podstawie bazy danych Accessa i bazy danych Excela.
•    Automatyzacja raportowania (wstęp do programowania w Accessie: makra, interface).

7.    Automatyzacja zasilania bazy danych w Accessie nowymi danymi ze źródeł zewnętrznych:
•    Interfejs – Formularze.
•    Automatyczne odświeżanie danych.
•    Proste makra VBA, w tym makra w Excelu na modelu obiektowym Accessa.

8.    Projekt i oprogramowanie prostej hurtowni danych przeznaczonych do dalszej analizy oraz raportowania na platformie Excela i Accessa:
•    Kilka tabel bezpośrednio włączonych z bazy danych, w tym tabele dołączone.
•    Zdania SQL tworzące w kolejnych krokach tablice z polami wyliczanymi o wartości biznesowej.
•    Procedura automatyzująca proces i interface do obsługi hurtowni.

© W.Gardziński, K.Rumiński, M.Turek 2004-2012