Listopad 30, 2017

AFinScript

O produkcie

W warunkach dużej, dynamicznej organizacji, firmy, instytucji, efektywne działanie w architekturze SOA
to nie tylko elastyczna platforma bazowa (Excel), prawidłowe podejście i kompetentny personel. Potrzebne jest coś jeszcze. 
Narzędzie o najwyższych walorach eksploatacyjnych.

AFinScript – nowy produkt zawierający dwudziestopięcioletnie doświadczenia, sprawdzone procedury
i inteligentne wyszukiwania. W tym również najnowsze funkcje dostępu do chmury.

Jest następcą produktu AFIN.NET, napisany na platformie .NET, w architekturze 32/64 bity.

Jest to „główny silnik” architektury SOA odpowiedzialny za niemal wszystkie, biznesowo krytyczne potrzeby środowiska.

Dlaczego AFinScript jest unikalny?

  • Napędza procesy zasilania baz danych DMA

  • Obsługuje kreatory miar biznesowych dla funkcji arkuszowych z dostępem on-line do DMA

  • Realizuje dostęp do wszystkich współczesnych źródeł danych, w tym do najpopularniejszych chmur przy wysokich, konkurencyjnych parametrach wydajnościowych

  • Zapewnia działanie funkcji arkuszowych pozwalających na budowę najbardziej zaawansowanych modeli biznesowych, pulpitów menadżerskich i „żywych raportów”, wykorzystujących i zwiększających osiągi wszystkich biznesowo atrakcyjnych funkcjonalności Excela: parametryzowanych funkcji arkuszowych, list-tabel, kwerend, tabel przestawnych, archiwizacji, publikacji itp.

  • Oprócz modelu obiektowego do sterowania dowolnymi bazami danych – Afin.SQL, zawiera również
    modele Afin.Internet, Afin.Outlook i wiele innych

  • Jest platformą otwartą dla własnych modeli obiektowych służących do sterowania dowolnymi obiektami inteligentnymi