Listopad 27, 2017

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą konsultancko-wdrożeniową, która ma referencje z przedsiębiorstw praktycznie każdego typu.
Naszą dewizą jest przekonanie, że punktem wyjścia dla wsparcia biznesu są jego potrzeby informacyjne
oraz krytyczne procesy zarządzania i kontroli.

Jesteśmy ekspertami zastosowań standardowego oprogramowania biurowego MS Office
(MS Excel, MS Access)
 do raportowania i analiz biznesowych.

Nasza specjalność


Analizy, sprawozdawczość i monitorowanie nietypowych a krytycznych procesów zarządzania biznesem.

Prowadzone efektywnie na platformie standardu przemysłowego – Excela, zgodnie z wymogami profesjonalnej informatyki.

Nasza propozycja

Jeśli pracujesz w Excelu i już wiesz, że najdroższe systemy nie potrafią go wyprzeć, to… niewiele potrzeba,
żeby zorganizować profesjonalne środowisko informatyczne.

(Spreadsheet Oriented Approach/Spreadsheet Oriented Architecture © KR & WG).

Globalne światowe firmy, wspierane przez najbardziej prestiżowych dostawców rozwiązań informatycznych, popełniają proste, wydawało by się, szkolne błędy wspierania procesów biznesowych.
Ale skoro tak robią najwięksi i najlepsi, to może nasza propozycja, która działa, nie jest taka oczywista?
Udowodniliśmy to ostatnio w firmie ARiMR, gdzie wdrożyliśmy to środowisko. Nie stało się to jednak od razu.

Nasze referencje

Działamy od 1992 roku: Od programu Finka 2000, poprzez systemy analiz ekonomicznych, aż do analiz biznesowych w Excelu, zintegrowanym z firmowymi bazami danych.

Wdrożyliśmy nasze systemy w 200 przedsiębiorstwach. Duże firmy (instalacje i serwis, wdrożenia, konsultacje i szkolenia). Mniejsze – cenią nas za to samo: kompetencje, skuteczność, niezawodność.

Prowadzimy zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Użytkowanie Excela zgodnie
z podejściem SOA.

Co oferujemy?

Podejście SOA, czyli metodę wdrożenia środowiska pracy, dla analityków – branżowych specjalistów merytorycznych, zintegrowanego z firmową infrastrukturą informatyczną. Zapewnia ład, bezpieczeństwo, kontrolę i informację o informacji. Jest środowiskiem uruchamiania obiektów SOA, w tym procesów aktualizacji baz DMA (Data Mart for Analysis  © WG & KR).

Szkolenia i warsztaty dla branżowych specjalistów merytorycznych(information worker) – bsm/iw, pełniących różne role w podejściu SOA: użytkowników SOA oraz analityków SOA i inżynierów analityków SOA.

Unikalny system AFinScript (© Wojciech Gardziński), który wspiera SOA, pozwala zarządzać procesami przepływu danych i wspierać analizy biznesowe w Excelu. System jest otwarty na rozwój funkcjonalności przez firmy trzecie, dostępny na platformie 64-bitowej. Został pomyślany jako uogólnione narzędzie adaptacji Excela do specjalistycznych zastosowań, a zwłaszcza sterowania dowolnymi obiektami inteligentnymi.

Obiekty SOA oraz procesy SOA (szablony Excela, programy pomocnicze i biblioteki, procedury organizacyjne, jak: profile kompetencyjne ról SOA, procedury pielęgnacji architektury, profile stanowisk roboczych itp.).

Nasze działania

Rozwijanie koncepcji Self-Service BI w rachitekturze Spreadsheet Oriented Architecture (SOA) z użyciem narzędzi  MS Excel, MS Access, MS SQLS.

Budowa i pielęgnacja Data Marts for Analysis dla grup branżowych specjalistów merytorycznych (DMA)
na plikowej (MS Accces, OLAP Cubs) i serwerowej platformie.

Rozwój specjalnych obiektów SOA (głównie szablony arkuszy kalkulacyjnych), dodatków do MS Excel
(VB.NET i VBA). 

Opracowanie rozproszonego systemu arkuszy kalkulacyjnych (DSS) w architekturze SOA.