Listopad 27, 2017

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą konsultancko-wdrożeniową, która ma referencje z przedsiębiorstw praktycznie każdego typu.
Naszą dewizą jest przekonanie, że punktem wyjścia dla wsparcia biznesu są jego potrzeby informacyjne oraz krytyczne procesy zarządzania i kontroli.
Jesteśmy ekspertami zastosowań standardowego oprogramowania biurowego MS Office (MS Excel, MS Access) do raportowania i analiz biznesowych.

 

Co jest naszą specjalnością?

Analizy, sprawozdawczość i monitorowanie nietypowych a krytycznych procesów zarządzania biznesem.
Prowadzone efektywnie na platformie standardu przemysłowego – Excela, zgodnie z wymogami profesjonalnej informatyki.

 

Nasza propozycja

Jeśli pracujesz w Excelu i już wiesz, że najdroższe systemy nie potrafią go wyprzeć, to… niewiele potrzeba, żeby zorganizować profesjonalne środowisko informatyczne.
SOA (Spreadsheet Oriented Approach/Spreadsheet Oriented Architecture © KR & WG).
Globalne światowe firmy, wspierane przez najbardziej prestiżowych dostawców rozwiązań informatycznych, popełniają proste, wydawało by się, szkolne błędy wspierania procesów biznesowych.
Ale skoro tak robią najwięksi i najlepsi, to może nasza propozycja, która DZIAŁA, nie jest taka oczywista?
Udowodniliśmy to ostatnio w firmie ARiMR, gdzie wdrożyliśmy to środowisko.
Nie stało się to jednak od razu.

 

Nasze referencje?

Działamy od 1992 roku: Od programu Finka 2000, poprzez systemy analiz ekonomicznych, aż do analiz biznesowych w Excelu, zintegrowanym z firmowymi bazami danych.
200 przedsiębiorstw, gdzie wdrożyliśmy nasze systemy. Duże firmy (instalacje i serwis, wdrożenia, konsultacje i szkolenia). Mniejsze - cenią nas za to samo: kompetencje, skuteczność, niezawodność.
Prowadzimy zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Użytkowanie Excela zgodnie z podejściem SOA.

 

Co oferujemy?

  1. Podejście SOA, czyli metodę wdrożenia środowiska pracy, dla analityków - branżowych specjalistów merytorycznych, zintegrowanego z firmową infrastrukturą informatyczną. Zapewnia ład, bezpieczeństwo, kontrolę i informację o informacji. Jest środowiskiem uruchamiania  obiektów SOA, w tym procesów aktualizacji baz DMA (Data Mart for Analysis  © WG & KR).
  2. Szkolenia i warsztaty dla branżowych specjalistów merytorycznych(information worker) - bsm/iw, pełniących różne role w podejściu SOA: użytkowników SOA oraz analityków SOA i inżynierów analityków SOA.
  3.  Unikalny system AFINScript (© Wojciech Gardziński), który wspiera SOA, pozwala zarządzać procesami przepływu danych i wspierać analizy biznesowe w Excelu. System jest otwarty na rozwój funkcjonalności przez firmy trzecie, dostępny na platformie 64-bitowej.
    Został pomyślany, jako uogólnione narzędzie adaptacji Excela do specjalistycznych zastosowań a zwłaszcza sterowania dowolnymi obiektami inteligentnymi.
  4. Obiekty SOA oraz procesy SOA (szablony Excela, programy pomocnicze i biblioteki, procedury organizacyjne, jak: profile kompetencyjne ról SOA, procedury pielęgnacji architektury, profile stanowisk roboczych itp.).