Grudzień 1, 2017

SOA – Spreadsheet Oriented Approach

1. MS Excel jest strategicznym narzędziem firmy

 • Zaopatrzony w wyspecjalizowane dodatki, obiekty, szablony oraz użytkowany zgodnie z polityką informatyczną jest źródłem:
  a) kluczowych raportów zarządczych,  b) informacyjnego ładu korporacyjnego.

2. MS Excel jest zintegrowany z firmowym środowiskiem informatycznym w architekturze SOA
Środowisko informatyczne integrujące Excela, jako pełnoprawny jego składnik (podobnie, jak ekran systemu transakcyjnego jest zintegrowany z firmową bazą danych), nazywamy środowiskiem SOA

 • Cel i funkcjonalność – Przezroczysty dostęp do danych potrzebnych do sporządzenia dowolnego raportu
 • Obiekty SOA odpowiedzialne za udostępnianie danych do raportów
  • DMA/SOA – B – Hurtownia danych, przeznaczona i pielęgnowana przez konkretną grupę użytkowników, skupiająca kompletny widok zasobów danych znajdujących się w ich obszarze zainteresowania
  • SOA_P – Proces zasilający bazę DMA/SOA – B danymi firmowego środowiska informatycznego zgodnie z procedurami zdefiniowanymi w szablonie Excela, kontrolowanymi przez samych użytkowników.

3. Trójbiegunowy model środowiska informatycznego
(1)
Dostawcy informatyki, (2) Użytkownicy i analitycy SOA), (3) inżynierowie analitycy SOA
o dodatkowych kwalifikacjach informatycznych, odpowiedzialni za wsparcie procesów biznesowych i za DMA.
Model jest elastyczny. Łatwo go modyfikować i aktualizować jego strukturę bo:

 • Obiekty SOA mają postać standardowych szablonów Excela lub baz danych.
 • Użytkownik SOA może na bieżąco monitorować zgodność modelu z wymogami biznesu a inżynier analityk SOA utrzymuje ją na wymaganym poziomie we własnym zakresie lub zleca dostawcy bez pośrednictwa konsultanta.
  Jego kompetencje wzrastają zgodnie z potrzebami środowiska SOA i biznesu.
 • Środowisko SOA rozwija się w takt potrzeb biznesu a jednocześnie nie traci integralności z firmowym środowiskiem informatycznym.

4. Bezpieczeństwo i integracja ze środowiskiem informatycznym firmy.
Ponieważ obiekty SOA mają cechy profesjonalnych obiektów informatycznych, łatwo jest utrzymywać je w ładzie.

 • Elastyczność, zintegrowanie z bazami danych, przejrzystość – podejścia SOA – to cechy immanentne, racja istnienia.
 • Natomiast Ład środowiska informatycznego, bezpieczeństwo i konieczność zarządzania obiektami w określonym trybie – to techniczne postulaty. Muszą być spełnione.
 • Mamy na to odpowiedź: Obiekt SOA_I (jak integrator) –podłącza środowisko SOA do firmowego systemu informatycznego. Za jego pośrednictwem wprowadza się kontrolę nad obiektami SOA w skali firmy, jak też poszczególnych grup użytkowników SOA.