Listopad 30, 2017

AFIN

Prawidłowo ukształtowana architektura środowiska analiz i dobrze zaprojektowana hurtownia danych (HD) powinna być uzupełniona o nasz sztandarowy produkt Business Intelligence, system analiz biznesowych Afin.

Jest to system o unikalnych funkcjonalnościach.

Najlepszy klient danych:Podajesz parametry funkcji danych i w danej komórce Excela otrzymujesz liczbę.
Po skonfigurowaniu modelu danych zawartych w bazie SQL, kostce OLAP, pliku DBF lub skoroszycie MS Excel użytkownik tworzy raporty posługując się funkcjami  o standardowej, excelowej postaci. Np: FunkcjaDanych(KosztyPlanowane;Zakład;Konto;Okres). Nie interesuje go, gdzie są te dane. Mogą być np. na odległym serwerze za oceanem. To wszystko konfigurujemy podczas wdrożenia. Opis znajduje się w pliku tekstowym, łatwym do modyfikacji, ale modyfikacja jest potrzebna tylko w razie zmiany logiki modelu.

 

Wdrożenie systemu BI z AFINem w roli front-endu

Wdrożenie polega na:

  • projekcie hurtowni danych, definicji DMA (Data Mart for AFIN platform)
  • szkoleniu użytkowników
  • projekcie ról użytkowników
  • definicjach i zweryfikowaniu poprawności uzgodnionego zestawu raportów i analiz

 

Projekt i uruchomienie hurtowni danych (HD)

Przedsięwzięcie polega na analizie informacyjnej (miary i wymiary), odnalezieniu potrzebnych danych w bazach transakcyjnych i sporządzeniu prototypu HD.
Po zweryfikowaniu poprawności i próbnej eksploatacji, prototyp przenosi się na docelową platformę bazodanową.

 

Audyt środowiska analiz w firmie

Audyt polega na analizie wszystkich procesów przetwarzania danych (zwłaszcza tych nieudokumentowanych, ręcznych), prowadzących do wykonania kluczowych raportów i analiz.

Umożliwia to wykrycie wąskich gardeł w procesie przetwarzania informacji, które, jak uczy doświadczenie, zwykle znajdują się poza głównym nurtem przepływu danych.
Kończy się wnioskami usprawnienia procesu informacyjnego.