Listopad 30, 2017

Produkty i usługi

Oferujemy jeden produkt, ale za to unikalny. Nie ma takiego na całym świecie. A każdego na niego stać!
Nie każdy jednak doceni. Wszystko przed Wami, i przed nami. Zapraszamy do oceny.

O co chodzi?
Wyjaśnia to poniższy tekst:

Opis problemu

Najczęściej w przedsiębiorstwach dominują rozproszone systemy transakcyjne, zainstalowane na komputerach podłączonych wprawdzie do sieci,
lecz korzystających głównie z Internetu.

System mający funkcje F-K, Ewidencji Materiałowej, Ewidencji Środków Trwałych, Magazynowej i Sprzedaży, Płac i Kadr może być instalowany
jako „zintegrowany”, lub funkcje instalowane mogą być niezależne. Nie ma to jednak większego znaczenia dla naszych rozważań.

Sama platforma, na której te systemy są zainstalowane, również nie jest najistotniejsza. Ważne, że każdy z tych systemów korzysta z bazy danych. Wymiana informacji między systemami odbywa się często ręcznie, a w najlepszym wypadku przez okresowe (czasem raz na miesiąc) przesyłanie plików.

Z punktu widzenia działania głównych operacji przedsiębiorstwa: magazynu, działu księgowości, kadr i płac oraz obowiązków przedsiębiorstwa
wobec państwa (obowiązkowe sprawozdania z każdego systemu są najczęściej standardem) jest to sytuacja całkowicie wystarczająca. Żaden z pracowników tych działów nie odczuje prawie żadnej korzyści z tytułu wymiany tych systemów na prawdziwy „System zintegrowany”.

Wdrożenie systemu zintegrowanego

Tymczasem kierownictwo przedsiębiorstwa jest coraz bardziej zniecierpliwione złą jakością informacji i małą elastycznością zainstalowanego oprogramowania na potrzeby nowych raportów. Trzeba bowiem często łączyć informacje z wielu systemów (funkcji), zamawiać raporty w kilku firmach – dostawcach różnych systemów. Kojarzenie informacji z różnych systemów na jednym raporcie jest możliwe praktycznie przez ręczne wprowadzenie danych źródłowych do Excela.

W tej sytuacji, głównie z tego powodu, kierownictwo podejmuje decyzję o migracji oprogramowania  do systemu zintegrowanego. Oznacza to znaczne koszty (o rząd wielkości, a nawet dwa więcej od dotychczas poniesionych), ale przede wszystkim długi okres wdrożenia (średnio 2 lata).

Po tym długim okresie, dokonaniu znacznych wysiłków organizacyjnych i wydaniu dużych pieniędzy, z punktu widzenia szeregowego pracownika znajdujemy się w tym samym punkcie, co przed wdrożeniem; jeśli mamy szczęście, prawdziwie „zintegrowany system transakcyjny” z ich punktu widzenia działa tylko trochę gorzej, niż stare sprawdzone aplikacje. Oczywiście nie będziemy się tym przejmować. Przyczyna podjęcia wdrożeniu była całkiem inna, niż wymagania
i potrzeby szeregowych pracowników działów operacyjnych.

Rozczarowanie uzyskanym wynikiem

Teraz kierownictwo zgłasza potrzeby nowych raportów. Liczy na elastyczność systemu zintegrowanego i obiecuje sobie wiele po łączeniu danych z różnych modułów systemu. Okazuje się jednak, że to jest całkiem odrębne przedsięwzięcie. Występują nowe trudności. Okazuje się, że ze względu na tajemnicę handlową dostawcy systemu niechętnie ujawniają strukturę bazy danych systemu. Ze względów bezpieczeństwa (gwarancja) dostęp do bazy danych jest ściśle reglamentowany i nie można tworzyć swobodnie raportów, kostek do analiz wymiarowych, relacji ad hoc między tabelami z różnych modułów dla celów kompleksowej analizy biznesowej.

Każda potrzeba tego typu to długie negocjacje z dostawcą systemu, oferty frustrujące swoją ceną i czas oczekiwania. Wracamy więc do starych sprawdzonych sposobów: Zapisywanie na dysku standardowych wydruków lub uzyskiwanie tych raportów w formacie skoroszytów Excela i dalsza ich ręczna obróbka.